Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Identitat: Euroways SL

Domicili social: C/ Pablo Iglesias, 84. 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Espanya

CIF n.: B58606062

Adreça electrònica: RGPD@julia.net

Telèfon: (+34) 934026900

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que ens facilita el candidat amb la finalitat de donar curs a la seva candidatura en el procés de selecció al qual s'hagi presentat i, si escau, informar-lo d’altres processos de selecció de personal que puguin ser del seu interès, així com enviar-li comunicacions comercials electròniques.

 

Fins quan conservarem les vostres dades?

Les dades personals que proporcioni el candidat es conservaran durant un termini de sis anys a partir de la finalització del procés de selecció per si sorgissin nous procediments de selecció que encaixessin amb el perfil del candidat.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment del candidat prestat mitjançant l'acceptació de la clàusula de tractament de dades.

Cal que el candidat faciliti a Euroways SL les dades que li indiqui que són obligatòries, ja que, en cas contrari, Euroways SL podria rebutjar el candidat del procés de selecció independentment de la fase en què es trobi. A més, ha de facilitar a Euroways SL les seves dades actuals perquè Euroways SL tingui la informació actualitzada i sense errors.

El candidat accepta que Euroways SL pugui realitzar tests psicotècnics / de personalitat i que els resultats d'aquestes proves, amb les avaluacions corresponents, siguin tractats per Euroways SL.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Se cediran dades a les societats de Grupo Julià.

 

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades personals?

El candidat pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què s’han recollit. També pot sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva el tractament de dades personals realitzat fins aleshores.

El candidat pot exercir els drets esmentats anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, al domicili social de Euroways SL o sol·licitar-ho mitjançant l'enviament d’un correu electrònic a RGPD@julia.net.  

En cas que no obtingui una resposta satisfactòria i vulgui presentar una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es, C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).