Amb gairebé 20 anys d’experiència en la indústria dels viatges, Oriol Riera ha assumit la direcció general de Julià Tours, la qual estava a càrrec interínament de Martí Sarrate. Al llarg de gairebé dues dècades, Oriol Riera ha desenvolupat la seva carrera professional en el sector turístic. Abans d’iniciar aquest nou repte professional, Riera va ocupar el càrrec de director internacional de Mundo Joven.