Grup Julià va rebre el passat juny un diploma de reconeixement per part del Consorci d’Educació de Barcelona per la seva col·laboració i posada en pràctica de la Formació Professional Dual a les seves diferents divisions. L’FP Dual és una educació dirigida als joves estudiants que, al mateix temps que aprenen una professió, realitzen pràctiques professionals en un determinat sector.

La participació de Grup Julià a l’FP Dual va començar el 2015 amb la incorporació de 3 estudiants en les divisions de Julià Travel, com a UTE amb la Societat Anònima Marfina i Euroways, l’empresa de serveis corporatius de Grup Julià. Actualment es realitzen pràctiques d’ FP Dual a les divisions de Barcelona City Tour i Autocars Julià.

A l’inici de la formació, els estudiants determinen les tasques tutoritzades entre el responsable del centre i el tutor de la divisió. El primer dia abans de començar el taller, els estudiants reben una formació per part del tècnic de prevenció de riscos de Grup Julià i, una vegada adquirit el coneixement, inicien l’aprenentatge. Els alumnes reben una compensació econòmica basada en l’IPREM i proporcional a la jornada que realitzen a la divisió.

Els estudiants d’automoció d’Autocars Julià i Barcelona City Tour, per exemple, van realitzar, al llarg de tot l’any acadèmic, tasques de manteniment general, reparació, revisió de pèrdues d’aigua i fugues d’oli, canvi de rodes, i manteniment de calaixos guia, entre altres pràctiques professionals.

El 60% dels alumnes s’han incorporat a Grup Julià

Des de la incorporació de l’FP Dual, Grup Julià ha col·laborat amb el centre d’estudis Joan XXIII-Jesuïtes de Bellvitge pel cicle d’Administració i Finances i actualment col·labora amb Jesuïtes El Clot pels estudis d’Automoció. Un total de 5 estudiants provinents del Grau Superior d’Automoció i del Grau Superior d’Administració i Finances es van formar en els àmbits turístics i transports de col·lectivitats.

La companyia espera implementar aquesta formació a la seva àrea de sistemes amb alumnes de la modalitat dual del Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.

Grup Julià ha inclòs el 60% dels alumnes a la seva plantilla amb contractes amb opció de continuïtat i com a reforç de temporada. El projecte de Formació Professional suposa una inversió fins ara de 30.000€ costos directes, sense quantificar els costos indirectes com les hores de formació dels tutors i la gestió administrativa dels treballadors.