La companyia rep la certificació d’espai segur contra contagis de coronavirus.

Autocars Julià, empresa de transport de passatgers per carretera de Grup Julià, ha obtingut el segell de qualitat turística “Safe Tourism Certified” que atorga l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), que garanteix el compliment de les garanties higienicosanitàries en la prestació dels seus serveis de transport de viatgers.

Una auditoria independent externa ha validat els nous protocols en matèria de prevenció i mesures higienicosanitàries implementats per la companyia per garantir la seguretat sanitària dels passatgers abans, durant i un cop finalitzat el viatge. Amb aquest objectiu, i complint amb els protocols exigits pel Ministeri de Sanitat i els mecanismes establerts en la guia de l’ICTE per al transport, s’han instal·lat mampares al departament de trànsit, s’ha disposat de gel hidroalcohòlic a les oficines i els autocars, s’ha reforçat la neteja i desinfecció dels espais entre serveis, s’ha disposat d’un pla de contingència actualitzat i d’actuació en aquells casos sospitosos o positius, així com la realització de cursos de formació i informació referents al coronavirus.

“El segell ICTE no únicament certifica a Autocars Julià com una empresa segura en la lluita contra el coronavirus, sinó també l’aposta que fem des de la companyia per garantir el benestar dels passatgers”, ha afirmat Javier Lachner, director d’Autocars Julià. Amb la fi de l’estat d’alarma, la companyia ha reprès l’activitat de transport discrecional, col·lectiu i interurbà a Barcelona, Madrid, Màlaga i Andorra.

‘Safe Tourism Certified’, un segell turístic transversal

L’ICTE ha creat el segell ‘Safe Tourism Certified’, que s’atorga als prestadors de 21 subsectors turístics com a marca de garantia i certificació d’implantació del Sistema de Prevenció de Riscos per a la Salut davant la COVID-19, marca que s’aconseguiria després d’haver superat una auditoria realitzada per empreses independents. El segell acredita el compliment de l’”Especificació Tècnica UNE 0066-17″, la qual estableix les directrius i recomanacions per la reducció de contagis per coronavirus relatius al sector de la mobilitat per carretera.

Aquesta Especificació Tècnica, igual que altres 20 relatives al sector turístic, està creada a partir dels protocols que va elaborar l’ICTE en coordinació amb la Secretaria d’Estat de Turisme, les patronals del sector, els sindicats i les associacions de prevenció de riscos laborals sota mandat del Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme i validades pel Ministeri de Sanitat. La proposta ha estat consensuada en una sessió plenària en la qual s’han donat cita representants de gairebé 60 països.