El present avís legal regula les condicions d'utilització dels portals i les pàgines web de les empreses que formen el Grupo Julià.

Les presents condicions es consideraran bàsiques per a cadascuna de les empreses i es complementaran amb la informació específica i concreta de cadascuna d'elles.

1. Informació general

El Grupo Julià és un grup d'empreses amb diverses línies de negoci i expansió a Andorra, Argentina, Mèxic, EUA, Puerto Rico, Regne Unit, Emirats Àrabs Units i Marroc.

La missió principal del grup és donar un servei d'atenció i qualitat amb una clara vocació de servei al ciutadà per contribuir així a una mobilitat urbana de qualitat, i constituir-se com un referent de transport de passatgers per la gestió de les seves línies i l'optimització dels recursos. Les empreses que pertanyen al grup són les següents:

JULIA TRAVEL, SL
C/ Pablo Iglesias, 84
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
CIF B29045895
Tel. 934026900
juliatravel.com

JULIA TOURS, SA
C/ Pablo Iglesias, 84
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
CIF A08228082
Tel. 934026900
www.juliatours.es

CENTRAL DE VIAJES, SL
C/ Pablo Iglesias, 84
08908 Hospitalet de Llobregat
CIF B08323404
Tel. 934026900
www.centraldeviajes.es

CAMPANEVADO, SL
Puerto de used, 20
28031 Madrid
CIF B78342029
Tel. 934026900

AUTOCARES NADAL, SA
Avda. Tarragona, 44-46
AD500 Andorra La Vella
CIF 914074-F
www.autocarsnadal.com

AUTOCARES JULIA, SL
C/ Pablo Iglesias, 84
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
CIF B08095390
www.autocaresjulia.es
www.juliarentacar.com

EUROWAYS, SL
C/ Pablo Iglesias, 84
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
CIF : B58606062.

UTE JULIA TRAVEL, MARFINA, SL
C/ Pablo Iglesias, 84
08908 Hospitalet de Llobregat
CIF: U65014938

barcelona.city-tour.com

UTE JULIA TRAVEL SL y AUTOMOVILES LUARCA SA y TRANSPORTES BACOMA SAU
Madrid City Tour

C/ Puerto de Used, 20
28031 Madrid
CIF: U86193240

madrid.city-tour.com

UTE JULIA TRAVEL SL y AUTOMOVILES LUARCA SA

Donostia-San Sebastián City Tour Bus
C/ Puerto de used, 20
028031 Madrid
CIF : U86764610

UTE JULIA TRAVEL SL, AUTOCARES JULIA SL Y VIZTOR TURISTICA SL
Donostia-San Sebastián City Tour Tren
C/ Pablo Iglesias 84
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
CIF : U66070707

UTE JULIA TRAVEL SL y AUTOCARES JULIA SL
Girona City Tour
C/ Pablo Iglesias 84
08908 Hopsitalet de Llobregat
Barcelona

CIF:U65942195

UTE JULIA TRAVEL SL, AUTOCARES JULIA SL Y TREN PROGRESA SL
Granada City Tour

C/ Pablo Iglesias 84
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
CIF: U66048455

granada.city-tour.com

JULIA TRAVEL, S.L. Y AUTOMÓVILES LUARCA

Murcia City Tour
C/ Puerto de Used, 20
28031 Madrid
CIF: U52520525

UTE JULIA TRAVEL SL y AUTOCARES JULIA SL
Fuengirola City Tour

C/ Pablo Iglesias 84
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
CIF: U65854804

UTE JULIA TRAVEL SL y AUTOCARES JULIA SL
Peñíscola City Tour

C/ Pablo Iglesias 84
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
CIF: U65819195

Washington City Tour
Union Station
50 Massachusetts Ave, NE
Washington DC, 20002
 

México City Tour (Autobuses Rápidos de Zacatlán a Contrato de Asociación en Participación (Turibus))
Artilleros número 81, col 10 de Mayo
15290 México 
CIF: ARZ021206HY3
mexico.city-tour.com 

 

El present portal es va crear fonamentalment per oferir informació detallada i actualitzada dels serveis del grup d'empreses i facilitar als ciutadans aquells serveis que el grup d'empreses ofereix amb el suport de les noves tecnologies.

L'ús d'aquest portal o del portal de qualsevol empresa de Grupo Julià implica l'acceptació de cadascuna de les condicions incloses en aquest avís legal; per tant, cal llegir-lo atentament. Alguns serveis oferts en aquest portal estan sotmesos a les condicions generals pròpies d'alguns llocs web, que complementen les contingudes en aquest avís legal; en conseqüència, és convenient llegir-les i acceptar-les prèviament.

L’empresa del grup encarregada de gestionar el portal és Euroways, S.L., a la qual cal notificar els possibles errors del portal. Telèfon d’atenció al client: 934 026 900. Fax: 934 026 941.

2. Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del portal de Grupo Julià, allotjat a l'URL principal grupojulia.com , el seu codi font, el disseny, l'estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que conté són de titularitat del Grupo Julià i de les seves empreses. Per tant, els correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Les informacions difoses a la pàgina són de titularitat de Grupo Julià i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i també se'ls apliquen els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació amb cap dels elements integrants del web o els continguts i serveis personals. Per tant, queda prohibida la còpia, la comunicació pública, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts dels seus portals.

3. Accés i ús dels continguts del portal

L'ús dels serveis del portal no exigeix la subscripció o el registre previs dels usuaris. De tota manera, hi ha serveis, com la sol·licitud d'informació per a la posterior formalització d'una prestació de serveis, per als quals cal emplenar els formularis de contacte i registrar-se al portal. Aquest registre es farà de la manera que s’indiqui expressament al servei i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades als avisos específics dels formularis. Per a la seva correcta formalització, haureu d’acceptar les polítiques per poder dur a terme els serveis que es presten de talent i contacte.

El Grupo Julià, vetllant en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, només recull de manera obligatòria les dades imprescindibles per oferir els serveis del portal i garanteix en tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat previstes legalment per a cada tipus de fitxer.

Tota la informació i les dades de caràcter personal que l'usuari faciliti als formularis per a la subscripció dels serveis haurà de ser pròpia i certa. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al Grupo Julià o a tercers per la informació que faciliti.

El Grupo Julià i les seves empreses tractaran les dades d'acord amb la legislació vigent en cada moment, garantint la confidencialitat i l'exercici dels drets dels usuaris subscrits a cada servei.

4. Menors d'edat

Per fer ús d'aquests serveis, els menors d'edat hauran d'obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes fets per menors al seu càrrec.

La plena responsabilitat en la determinació dels continguts i els serveis concrets als quals accedeixen els menors d'edat correspon als majors d'edat que els tenen a càrrec seu. Com que Internet fa possible l'accés a continguts que poden ser inapropiats per a menors, s'informa als usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtrat i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, tot i que no són infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

5. Condicions de contractació de viatges combinats

En cas que l'usuari accedeixi a webs de les empreses de Grupo Julià que tinguin per objecte la prestació de serveis de viatges combinats, l'usuari es compromet a acceptar prèviament les condicions de contractació corresponents.

Aquestes es troben a l'enllaç següent:

6. Condicions de contractació de determinats serveis

Hi ha determinades companyies del Grupo Julià que estan degudament legalitzades per actuar com a agències de viatges. Així, hi ha determinades ocasions en què les empreses de Grupo Julià únicament realitzen accions d'intermediaris; per tant, la seva responsabilitat és limitada.

En aquest sentit, existeixen algunes condicions especials de contractació, com en la venda de bitllets, o condicions dels majoristes que ofereixen el viatge, etc. que l'usuari haurà d'acceptar abans de la seva contractació en línia.

 

7. Responsabilitat per continguts

El Grupo Julià posa a disposició dels usuaris els continguts i els serveis que es localitzen al portal i a les pàgines web que el complementen, a les quals es pot accedir des de la pàgina d'inici del portal.

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, es farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal de Grupo Julià sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent.

El Grupo Julià no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del seu lloc web, que serà responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeixi o els utilitzi. Tampoc no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d'enllaços des del lloc grupojulia.com (excepte les empreses del seu mateix grup). La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destí. En cas que el Grupo Julià tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent al més aviat possible.

8. Obligacions dels usuaris del portal

L'usuari es compromet a utilitzar el portal i els serveis de conformitat amb la llei, aquest avís legal, les condicions particulars i les normes de conducta d'alguns serveis, com la moral i l'ordre públic.

L'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins il·lícits o prohibits en aquest avís o que de qualsevol manera puguin lesionar els continguts emmagatzemats als equips de l'empresa, dels usuaris o de qualsevol usuari d'Internet.

A títol enunciatiu i no exhaustiu, l'usuari s'abstindrà de:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar continguts sense l'autorització expressa del titular.
 • Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificadores reservades a qualsevol empresa del Grup o dels seus titulars.

9. Usos permesos

S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del portal només si es compleixen les condicions següents:

 1. Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats del portal.
 2. Que es faci només per obtenir la informació per a l'ús personal i privat. Es prohibeix expressament l'ús del contingut amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 3. Que cap dels continguts relacionats amb el portal siguin modificats de cap manera.
 4. Que cap gràfic, icona o imatge del web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l'acompanyen.

 

10. Reserves de domini

El Grupo Julià es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avisar prèviament, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al portal, de la configuració i de la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

11. Responsabilitats

Exempció de responsabilitats per continguts o funcionament del lloc web

Des del portal de Grupo Julià es pot accedir tant a continguts propis de les empreses del grup com a informacions i continguts subministrats per tercers. En aquest cas, el Grupo Julià no controla aquests continguts ni garanteix l'existència de virus en la descàrrega de la informació. En conseqüència, el Grupo Julià no serà responsable dels danys i perjudicis que ocasionalment es puguin produir en aquest supòsit.

El portal també posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç (enllaços, bàners, botons, etc.) i eines que permeten fer cerques i accedir a diferents llocs web gestionats per tercers. El Grupo Julià no controla, ni recomana, ni subministra la informació i els serveis que es puguin allotjar en aquests llocs. Per tant, l'usuari que hi accedeixi ha d'extremar la prudència en la valoració i en la utilització de la informació, els continguts i serveis que hi hagi en aquests llocs enllaçats.

El Grupo Julià no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin causar:

 • El funcionament, la disponibilitat, l'accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats;
 • El manteniment de la informació, els continguts i els serveis existents als llocs enllaçats;
 • La prestació o la transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en aquests llocs;
 • La qualitat, la licitud i la fiabilitat dels continguts i els serveis existents als llocs enllaçats;
 • L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, l'emmagatzematge i la posada a disposició dels continguts subministrats per tercers;
 • La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l'honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d'informació personal per part de tercers;
 • Els actes de competència deslleial i publicitat il·lícita;
 • La falta de veracitat, exactitud o actualitat d'aquests continguts.

El Grupo Julià no serà responsable de l'incompliment de les condicions d'aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc no ho serà de l'ús dels serveis i els continguts accessibles des del portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través del portal serà responsabilitat de qui l'hagi efectuat, ja que el Grupo Julià no controla l'autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del portal.

Exempció de responsabilitats per funcionament del lloc web

El Grupo Julià no garanteix que no hi pugui haver interrupcions o errors en l'accés al portal o al seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat. El Grupo Julià farà tot el necessari per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts.

El Grupo Julià no serà en cap cas responsable de les avaries, les errades en el subministrament o els problemes de connexió a la xarxa que depenguin del proveïdor de serveis d'Internet que hagi escollit l'usuari.

Exempció de responsabilitats per l'ús del portal

Tant l'accés al portal com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l'usuari. El Grupo Julià no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús.

El Grupo Julià no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats com a conseqüència de:

 • La presència de virus a l'ordinador que utilitzi l'usuari per a la connexió als serveis i continguts del portal;
 • Un mal funcionament del navegador o de l'ús de les versions no actualitzades; l'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal; l'usuari s'abstindrà en tot moment d'utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

12. Usos prohibits

L'ús no autoritzat de la informació continguda al portal, la seva revenda i la lesió dels drets de propietat intel·lectual del Grupo Julià donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Queda prohibit qualsevol altre aprofitament dels continguts del portal a través de tercers no autoritzats.

13. Política de protecció de dades

El Grupo Julià tracta amb la màxima confidencialitat tota la informació que es rep dels usuaris dels portals, ja sigui a través de consultes de correu electrònic o de formularis de les pàgines per a la sol·licitud d'informació o la contractació de serveis.

La política de protecció de dades completa del Grupo Julià es pot consultar a grupojulia.com/es/politica-privacidad.

1. Dades subministrades voluntàriament per l'usuari

Les dades subministrades voluntàriament per l'usuari, ja sigui per contractar serveis prestats per les empreses del Grup, per a qualsevol consulta o per deixar un currículum per optar a treballar a les empreses del Grup, es tractaran únicament amb les finalitats indicades en cada cas i amb l'objectiu de prestar el servei sol·licitat, un cop acceptades les polítiques expressades al portal marcant la casella corresponent.

Les dades s'incorporaran en un fitxer automatitzat de les empreses del Grupo Julià a les quals correspongui segons l'accés i no es comunicaran a tercers sense el consentiment del titular. El fitxer estarà protegit amb les mesures de seguretat establertes legalment segons el tipus de fitxer.

Els usuaris dels serveis podran exercir els drets d'accés, d'oposició, de rectificació i cancel·lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, amb la informació específica que es determina en cada avís. Per a comunicacions postals, es podrà enviar una carta que indiqui la petició concreta a:

Grupo Julià
C/ Pablo Iglesias, 84
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Telèfon: 934 026 900
Adreça electrònica: info@julia.net

14. Servei d'atenció al client

La informació de caràcter personal que es recull en aquest servei s'utilitza exclusivament per atendre les peticions rebudes. En cas que el titular de les dades atorgui el consentiment necessari, aquestes dades es conservaran per tal que s'indiqui en l'avís específic en cada moment.

15. Legislació aplicable

El present avís legal es regeix per l'acord següent: les parts intervinents acorden que qualsevol litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l'execució o la interpretació del present avís legal o relacionats amb ell, directament o indirectament, es resoldran definitivament mitjançant arbitratge en el marc del Tribunal Arbitral del Col·legi d'Advocats de Barcelona, al qual s'encomana l'administració de l'arbitratge i la designació dels àrbitres d'acord amb el seu reglament i els seus estatuts. Així mateix, les parts fan constar expressament el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti. El laude arbitral serà definitiu i vinculant per a les parts, que l'acceptaran sense condicions.

Amb caràcter subsidiari i en cas que sigui necessari, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa al fur que els correspongui, als jutjats i tribunals de Barcelona.

No obstant això, ambdues parts faran tot el que sigui raonablement necessari per provar de solucionar els conflictes de manera amistosa.