British Chamber


Fundada a Barcelona en 1908, la Cambra de Comerç Britànica a Espanya és l'única organització empresarial independent hispà-britànica. La seva missió és facilitar el comerç i la inversió entre empreses associades davant dels òrgans de decisió i contribuir al desenvolupament de la seva visibilitat i relacions de negoci.

Grupo Julià Soci Protector